Nieuws

Op 1 maart 2020 treedt de langverwachte meldingsplicht van de WagwEU in werking

Na meerdere keren te zijn uitgesteld, treedt op 1 maart 2020 dan toch de meldingsplicht in werking voor werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht gaan uitvoeren. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al op 18 juni 2016 in werking is getreden.

Voor het melden is een online meldloket beschikbaar. Daar moet onder meer worden aangeven: (i) welke werkzaamheden zullen worden verricht, (ii) in welke periode en (iii) of werknemers worden meegenomen. De komst van iedere gedetacheerde werknemer moet ook worden gemeld.

Dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

De WagwEU maakt onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:

 • met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
 • of vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
 • of  als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, moeten zich in sommige gevallen ook melden.

Dienstontvangers zijn de klanten/opdrachtgevers waarvoor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat.

Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een ander bedrijf in om bij de Nederlandse klant/opdrachtgever in Nederland aan het werk te gaan, dan is er sprake van onderaanneming. De buitenlandse werkgever of zelfstandige fungeert in dat geval als dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zijn eigen personeel en de buitenlandse werkgever or zelfstandige controleert de melding.

Gegevens nodig bij meldingsplicht WagwEU

Bij het melden moeten buitenlandse werkgevers in ieder geval melding maken van:

 • de identiteit van de melder;
 • de bedrijfsgegevens;
 • de contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU;
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever;
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • de identiteit van werknemers die in Nederland komen werken;
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidsregeling.

Meldingsplichtige zelfstandigen melden onder meer;

 • hun identiteit;
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever;
 • de sector waarin de activiteiten worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de duur van de werkzaamheden;
 • informatie over waar de sociale premies betaald worden.

Melden kan overigens al vanaf 1 februari 2020.